Galavečer, který se konal poslední listopadový den, byl nejen ohlédnutím za uplynulým obdobím, ale hlavně poděkováním všem zákazníkům a partnerům za jejich dlouholetou spolupráci a přízeň. Stal se příležitostí pochlubit se úspěchy našich firem, a především představit vize a plány na roky příští.

Věříme, že večer byl pro naše hosty a kolegy příjemným a inspirativním zahájením adventního období.